Non Teaching Staff

  • Home -
  • Non Teaching Staff

Non Teaching Staff

Sr. No.

Name

Designation

1.     

Sh. Arjun Singh Dabur

Head Clerk

2.     

Sh. Rajinder Kumar

Accountant

3.     

Sh. Karam Singh

Clerk

4.     

Sh. Karambir

Gardner (Mali)

5.     

Ms Shilpa Devi

Chemistry Lab. Attendant

6.     

Ms Sudesh Kumari

Computer Lab. Attendant

7.     

Ms Ruma Devi

Library Attendant

8.     

Ms Kusum Devi

Peon

9.     

Ms Krishna  Devi

Sweeper

10.                        

Ms Rekha Devi

Sweeper

11.                        

Sh. Suresh Kumar

Chowkidar (Day)

12.                        

Sh. Krishan Kumar (Pastana)

Driver

13.                        

Sh. Balwan Singh (Jamba)

Driver

14.                        

Sh. Krishan  Kumar (Anjanthali)

Driver

15.                        

Sh. Parveen Kumar (Anjanthali)

Driver

16.                        

Sh. Rana Singh (Raipur)

Driver